4.3 Hoe opent u een tweede zaak?

Waaruit kunt u ideeën putten?

Ontegensprekelijk uit zin voor avontuur. De wil om te groeien nu uw eerste baby goed draait. Uw franchisegever ziet uw cijfers de pan uit swingen en wil dat u meerdere zaken gaat leiden. Of omgekeerd: u hebt van bij de start een concept voor ogen dat u kunt uitbreiden en u denkt eraan om zelf een franchise op te richten en uw invloedsgebied uit te breiden.

 

Wat ook de aanleiding voor uw project is, doet u er goed aan enkele voorzorgsmaatregelen te nemen voor u eraan begint. In eerste  instantie op financieel vlak. Voor u een tweede verkooppunt opent, moet het eerste goed draaien en rendabel zijn. Dit zal uw bankier ervan overtuigen dat u weet wat u doet en dat u uw zaken goed beheert, waardoor die uw kredietaanvraag gunstig genegen zal zijn. Een nieuw project uit de grond stampen vraagt ook tijd, energie en heel wat investeringen. U doet er dan ook goed aan problemen te vermijden. U moet tweemaal  zo strikt en georganiseerd zijn. Als u zich ten volle op een tweede project wilt storten, betekent dit dat u in uw eerste project zult moeten delegeren. U kunt immers niet altijd overal zijn. Door bepaalde taken door te schuiven, kunt u per dag enkele uren vrijmaken om uw businessplan voor te bereiden, om te prospecteren, om nieuwe leveranciers te ontmoeten, om een ideale locatie te zoeken enz. Daarna moet u in elke zaak een verantwoordelijke persoon aanduiden, maar denk hier goed over na! Haal vertrouwen en professionalisme niet door elkaar en vertrouw bijvoorbeeld uw verkooppunt niet toe aan een familielid dat misschien niet de meest aangewezen persoon is. Een vennoot hebben, kan hierbij helpen: u deelt de verantwoordelijkheid over de winkels.

 

 

Uw project goed voorbereiden

Als u uzelf in staat acht om de uitdaging aan te gaan, neem dan de tijd om dit nieuwe avontuur zorgvuldig voor te bereiden. Zelfs als u een activiteit overneemt die gelijkaardig is aan uw eerste zaak, moet u opnieuw een marktonderzoek uitvoeren. Wie komt er naar deze zone? Bestaat het cliënteel uit werknemers of bewoners? Welke concurrenten zijn in de sector actief? Welke projecten zijn in aanbouw? Voer in uw eerste zaak een audit door: analyseer de cijfers, ga na wat de moeilijke en goede periodes zijn, overloop uw eerste ervaringen om een herhaling van dezelfde fouten te vermijden. U kunt contact opnemen met kamers voor handel en nijverheid, met ondernemingsloketten en met instanties gespecialiseerd in de begeleiding van kmo's die u tools en nuttige informatie kunnen bezorgen.
 

Voer zelf een enquête uit. "U moet informatie verzamelen bij lokale handelaarsverenigingen en bij de verkozenen die verantwoordelijk zijn voor handel, deelnemen aan buurtraden, kortom, contact opnemen met alle actoren die de zone kennen", voegt Thierry Bergé van de Parijse kamer voor handel en nijverheid eraan toe. Zo kunt u een heel nauwkeurig beeld vormen van het commerciële netwerk, van zijn dynamisme en van lopende projecten.
 

Omdat tot slot de ligging cruciaal is voor uw zaak, mag u dit aspect in geen geval verwaarlozen. Het beste concept is niets waard als uw zaak gevestigd is in een straat die niet of nauwelijks wordt bezocht. Als er potentieel is, kunt u uw tweede zaak op korte afstand van uw eerste zaak openen, of in een andere stad. Ga tot slot ook na welke lokale en regionale steunmaatregelen u een echt duwtje in de rug kunnen geven.

 

 

De juiste combinatie kiezen

Lhamo Svaluto, zaakvoerster van MoMo, een Tibetaans restaurant in Brussel, heeft een tweede restaurant geopend. "Ik merkte al snel dat ik heel wat vegetarische of zelfs veganistische klanten had." Daarom beslist ze om haar tweede verkooppunt op haar cliënteel af te stemmen en enkel vegetarische producten aan te bieden. Door een complementaire activiteit te ontwikkelen, maakt u het uw klanten naar hun zin en trekt u nieuwe klanten aan door hen een uitgebreider aanbod aan te bieden. Als u een tweede zaak van hetzelfde type als uw eerste zaak opent, kunt u uw bekendheid vergroten door van uw kennis gebruik te maken. Het is wel een must om de verkooppunten van elkaar te onderscheiden. In het geval van een restaurant, kunt u dezelfde producten gebruiken, maar een andere dagschotel aanbieden. U kunt uw zaak ook anders inrichten en andere producten in de kijker plaatsen. Het is van belang om het aanbod te individualiseren en af te stemmen op het cliënteel in de buurt.
 

U mag ook de werklast niet onderschatten. Uw ervaring met uw eerste zaak zal u zeker helpen bij het openen van uw tweede zaak: u kent het concept, het proces en de producten waardoor je bepaalde fouten niet meer zult maken. De locatie en het cliënteel maken echter dat u bepaalde concepten zult moeten herzien, het productaanbod zult moeten aanpassen, personeel in dienst zult moet nemen en hoeveelheden zult moeten aanpassen. Dit veronderstelt een goede organisatie en vraagt tijd.
 

Probeer tot slot de kosten zoveel mogelijk te delen: u zult kosten besparen door bepaalde lasten over de verschillende verkooppunten te verdelen. U kunt bijvoorbeeld uw opslagruimte delen, samen met het voertuig om leveringen uit te voeren. U kunt een secretaresse aanwerven voor de administratieve follow-up, uw leveranciers op de hoogte brengen en opnieuw onderhandelen over betalingstermijnen, kortingen, leveringsvoorwaarden, de terugname van onverkochte producten enz.

 

 

De menselijke factor

Een andere factor die bepalend is voor uw succes is de betrokkenheid van uw klanten bij dit nieuwe avontuur. Gebruik het klantenbestand van uw eerste zaak om een uitnodiging te versturen voor de opening van uw tweede zaak, communiceer over die opening, gebruik de sociale media en maak gebruik van mondreclame. Maak tot slot ook zinvol gebruik van uw twee zaken om acties te organiseren: besloten uitverkopen, een tombola, een afterwork party en cadeaubonnen. Dit zorgt voor dynamisme in alle verkooppunten en zorgt voor een positief imago bij uw klanten.
 

Vergeet ook geen acties voor uw werknemers op te zetten. "Het is belangrijk dat de werknemers van de verschillende zaken elkaar leren kennen", zegt Brigitte Bagela, adviseur en lesgever in het beheer van klantenrelaties (Aoraki). "Dat kan tijdens een eindejaarsdiner, tijdens een feest naar aanleiding van de solden of voor de start van het nieuwe schooljaar. Alle gelegenheden zijn goed!" Als zaakvoerder moet u "zowel intern als extern de boodschap uitdragen dat de klant belangrijk is". Dit zijn perfecte gelegenheden om boodschappen over te brengen, om uw mensen aan te moedigen en te motiveren en om na te gaan hoe zij aankijken tegen het reilen en zeilen in de winkels. Uw werknemers zullen het ook fijn vinden om hun ervaringen uit te wisselen waardoor ze in de toekomst vlotter samenwerken wanneer een van hen een collega in een andere winkel moet vervangen of gewoonweg om een klant advies te geven.

 

 

Bronnen:

www.commerce.chefdentreprise.com/Commerce-Magazine/Article/Prenez-votre-en-vol-avec-une-seconde-boutique

www.atrium.brussels/fr/blog/ouvrir-un-deuxieme-point-vente

www.bagela-formation-vente-fr

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan:

UCM Mouscron-Comines, de gemeenschapswachten, de dienst Stedenbouw, de dienst Noodplanning, de korpschef van de lokale politiezone, de vaststellende milieuambtenaren, de Directeur-Generaal, de dienst Communicatie en de talrijke partners en sponsors.

Een speciaal woord van dank aan waarnemend Burgemeester Mevrouw Marie-Eve Desbuquoit en aan Schepen van Handel en Economie de heer Didier Vandeskelde voor hun voorwoord en hun steun aan ons project.