3.5 Affichering van de wet op de beteugeling van de dronkenschap

Iedere café-uitbater is verplicht om de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap op een goed plaats in zijn zaak te afficheren.
 

Volgens deze wet wordt iedereen met een gevangenisstraf en/of een geldboete gestraft die dronkenmakende dranken opdient aan een persoon die kennelijk dronken is. Indien deze persoon geen 18 jaar is, worden de straffen verdubbeld.
 

De rechter kan tot 2 jaar verbod opleggen om dranken te verkopen of te slijten. In dat geval kan de sluiting van de zaak worden bevolen.
 

We wijzen erop dat de wet geen onderscheid tussen drankslijterijen maakt: het kan met andere woorden bijvoorbeeld gaan om een café, een taverne of een cultureel centrum. Iedereen is aan deze wet onderworpen, ook gelegenheidsslijterijen.