3.4 Vergunningen en rechten met betrekking tot accijnzen

Als u een handelsactiviteit uitoefent die verband houdt met alcoholhoudende dranken, moet u contact opnemen met de Algemene Administratie Douane en Accijnzen (FOD Financiën).

Op alcoholhoudende dranken worden accijnzen geheven (bier, wijn, sterkedranken, andere gegiste dranken). Opmerking: sterkedrank verwijst naar een alcoholhoudende drank die door distillatie is verkregen.
 

Voor alle handelsactiviteiten die me alcoholhoudende dranken verband houden, moet u een specifieke vergunning bij de Algemene Administratie Douane en Accijnzen aanvragen die instaat voor de inning van de accijnzen. Het soort vergunning hangt onder andere af van de herkomst van de dranken bij aankoop, van het stelsel en van de aankoopfrequentie.
 

Bovenop de accijnzen kan ook een verpakkingsheffing worden geheven die verschuldigd is op individuele verpakkingen die dranken bevatten (blikjes, plastic flessen enz.). Deze heffing wordt samen met de accijnzen geïnd.
 

Bij elke controle van uw zaak door de diensten van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen moet u deze vergunning kunnen voorleggen.

Naargelang u sterkedrank verkoopt - al dan niet om mee te nemen - moet u bij het kantoor van Douane en Accijnzen een beroeps- of bezitsaangifte indienen.

Ook andere producten zijn aan accijnzen onderworpen, zoals niet-alcoholhoudende dranken, koffie en gefabriceerde tabak.
 

Meer informatie
Douane et Accises de Mons - Rue de l'Inquiétude 11 - 7000 Mons
Tel.: 02 578 79 70 - E-mail: ZGEubWFucmVnaW9uYWwubW9uc0BtaW5maW4uZmVkLmJl