Actions sur le document

2.8 Muziek in uw zaak

Als u muziek in uw zaak speelt, moet u contact opnemen met SABAM (Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers) om een licentie aan te vragen die u toelaat om werken uit het repertoire dat SABAM vertegenwoordigt, in uw zaak te spelen (wettelijke verplichting). SABAM heeft tot doel het innen en verdelen, administreren en beheren van alle auteursrechten in België en in het buitenland. Auteursrechten zijn in feite een vergoeding voor de intellectuele inspanningen die een scheppend kunstenaar levert. Wanneer een handelszaak muziek speelt, moet de uitbater auteursrechten betalen. Het is SABAM dat deze rechten int en verdeelt.
 

Concreet moet de uitbater een contract met SABAM afsluiten. Het gefactureerde bedrag voor de auteursrechten hangt van verschillende criteria af (aard van de onderneming (restaurant, café, handelszaak), gesonoriseerde oppervlakte, regelmatig of occasioneel gebruik, met of zonder dansgelegenheid enz.).
 

Op de website van SABAM (www.sabam.be/nl - rubriek 'VOOR GEBRUIKERS' - 'MUZIEK' - 'Dagelijks gebruik') vindt u een module om online aangifte te doen (ELicensing). Hier kunt u met enkele muisklikken een tariefsimulatie uitvoeren of een toelating aanvragen. Op deze internetpagina's hebt u ook toegang tot de verschillende specifieke tarieven naargelang de aard van uw zaak.

 

Meer informatie
SABAM - Aarlenstraat 75-77 - 1040 Brussel
Tel.: 02 286 82 11 - E-mail: Y29udGFjdEBzYWJhbS5iZQ== - Website: www.sabam.be