Actions sur le document

2.6 Tewerkstelling van uitzendkrachten

Uitzendarbeid is enkel toegelaten om tijdelijke arbeid te verrichten. Hierbij zijn het uitzendkantoor (dat erkend moet zijn), de uitzendkracht en de gebruikende onderneming (die over de uitzendkracht beschikt) betrokken. De uitzendovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd, voor een duidelijk omschreven werk of voor de vervanging van een vaste medewerker afgesloten. 

Afhankelijk van de reden waarom een beroep op een uitzendkracht wordt gedaan, verschilt de maximumduur gedurende dewelke uitzendarbeid is toegelaten en de procedure die u moet volgen.
 

Het loon van de uitzendkracht is gelijk aan dat van de vaste werknemer. Voor overuren, zondagsarbeid en nachtwerk gelden de regels die in de gebruikende onderneming van kracht zijn.
 

De eerste drie werkdagen worden beschouwd als proefperiode (tenzij de partijen anders zijn overeengekomen). Tot deze periode is verstreken, kunnen beide partijen de overeenkomst zonder opzegging of vergoeding beëindigen. Indien de uitzendkracht in dezelfde functie bij dezelfde gebruiker met opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid wordt tewerkgesteld, zijn opeenvolgende proefperiodes verboden.

 

Gevallen waarin geen beroep op uitzendkrachten mag worden gedaan: bij een staking in uw onderneming (enkel van toepassing per vestiging en per personeelcategorie), om vaste werknemers te vervangen wanneer hun overeenkomst tijdelijk werd opgeschort wegens gebrek aan werk om economische redenen of wegens slecht weer.

 

U vindt via de volgende link meer informatie over dit onderwerp op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=3474

 

Lijst met uitzendkantoren in Komen-Waasten
AGO JOBS & HR:
Rue du Faubourg 63 - 7780 Comines - Tel.: 056 33 27 56 - E-mail: Y29taW5lc0BhZ28uam9icw==
KONVERT INTERIM:
Rue du Fort 25 - 7780 Comines - Tel.: 056 55 78 38 - E-mail: Y29taW5lc0Brb252ZXJ0LmJl">Y29taW5lc0Brb252ZXJ0LmJl
TEMPO-TEAM:
Rue de la Gare 7 - 7780 Comines - Tel.: 056 56 00 50 - E-mail: Y29taW5lc0B0ZW1wby10ZWFtLmJl