Actions sur le document

2.4 Prijsaanduiding

Als algemene regel geldt dat elke ondernemer of elke persoon die een vrij beroep uitoefent en die goederen of diensten aanbieden, hiervan de prijs schriftelijk op een leesbare, goed zichtbare en ondubbelzinnige manier moet aanduiden.

 

De prijs is de totale prijs die de klant moet betalen en omvat de btw en alle andere lasten of diensten die de consument bijkomend moet betalen (zoals de bediening aan tafel). De prijzen moeten minstens in euro zijn uitgedrukt. Het is verboden om andere kosten bovenop de aangeduide prijzen aan te rekenen (regel aangeduide prijs = te betalen prijs).

 

In de horecasector mogen ondernemers hun prijzen vrij vastleggen (er geldt geen minimum- of maximumverkoopprijs). Ze zijn wel verplicht om bepaalde regels in verband met de aanduiding van hun prijzen in acht te nemen.

 

Een onderneming die logies aanbiedt of gerechten, schotels of dranken serveert om ter plaatse te consumeren (restaurants, cafés, hotels enz.), moet de prijzen van de producten en diensten die ze aanbiedt schriftelijk, duidelijk leesbaar en ondubbelzinnig aanduiden op een plek die van buiten de zaak duidelijk zichtbaar is. De consument moet met andere woorden de tarieven kunnen raadplegen voor hij of zij de zaak binnengaat. Dit kan met een bord op de gevel of door affichering achter het raam van de ingang.

Deze prijsafficheringsregel geldt ook voor een 'dagprijs' (voor visproducten bijvoorbeeld waarvan de prijs sterk kan schommelen afhankelijk van het aanbod).

Voor horecaondernemingen met verschillende delen (café-restaurant, hotel-restaurant bijvoorbeeld) volstaat het om de prijzen bij de ingang te afficheren.

 

Als de zaak een uitgebreide dranken- en wijnkaart heeft, mag de uitbater de prijsaanduiding van dranken op een plek die van buitenaf goed zichtbaar is, beperken tot de meest representatieve dranken (frisdranken, warme dranken, bieren, wijnen, sterkedranken enz.). Als de zaak wijn serveert, mag de prijs per glas of karafje worden vermeld.

 

Naast de van buitenaf zichtbare affichering moet de uitbater in de zaak een volledige lijst met alle aangeboden gerechten, schotels en dranken op een bord of een kaart ter beschikking stellen. De consument moet die lijst eenvoudig kunnen raadplegen.

 

Wanneer een café of een restaurant over een terras beschikt (ook al is dat tijdelijk en ligt het niet vlak naast het gebouw), maakt dat integraal deel uit van de zaak. Voor terrassen geldt dat aan de verplichting om de prijzen op een van buitenaf goed zichtbare plaats te afficheren, is voldaan wanneer de prijzen aan de hoofdingang van de zaak zijn geafficheerd. Het is dus niet nodig om de prijsaanduiding bij de ingang van het terras te herhalen.
 

U kunt een promotieaanbod (bijvoorbeeld een weekmenu) op het terras afficheren, maar het volledige aanbod gerechten moet wel degelijk bij de ingang van het gebouw worden geafficheerd.