Actions sur le document

2.3 Buitenreclame en reclame

Voor een handelszaak is het belangrijk dat ze op het juiste moment door de juiste mensen wordt gezien. U moet de klant weten te verleiden en bij hem of haar de zin om te consumeren opwekken. Daarom moet communicatie opvallen. Buitenreclame is een goede en goedkope manier om te communiceren. Ook hiervoor zijn er regels in het algemeen politiereglement (APR) vastgelegd (www.policelocale.be/5318/a-propos).
 

Volgens het algemeen politiereglement (APR) is elke vorm van privéreclame in het openbaar domein verboden, behalve wanneer het schepencollege hiervoor de toestemming geeft. In dat geval betreft het meestal reclame voor een evenement of een sport- of feestactiviteit.


Buitenreclame op privéterrein is onder de volgende voorwaarden toegelaten:

  • De affiches moeten beperkt blijven tot twee exemplaren per al dan niet bebouwd perceel;
  • Als de persoon die de affiche uithangt geen eigenaar is van het perceel, moet die te allen tijde een schriftelijke toestemming van de eigenaar kunnen voorleggen;
  • De affiche mag het zicht van de weggebruikers niet belemmeren. Hier gelden dezelfde voorwaarden en verplichtingen van het CodT (Wetboek van ruimtelijke ontwikkeling) als voor uithangborden (zie punt 2. Uithangbord).

 

U mag reclameaffiches aanbrengen op ramen en etalages, op voorwaarde dat ze niet meer dan 50 % van het totale raamoppervlak bedekken.

Er bestaan tot slot nog andere reclamedragers voor in de zaak zoals POS, schermen, stand banners enz. Om de drager te vinden die bij uw zaak past, richt u zich best tot een winkelinrichter of een specialist in uithangborden.