Actions sur le document

2.13 Preventie/Veiligheid van handelszaken

Enkele tips om uw zaak tegen diefstal te beveiligen

Opening en toegang tot de zaak: Vermijd om de zaak alleen te openen, kijk aandachtig rond u voor u uw zaak opent, ga na of er eventueel sporen van inbraak zijn, beperk het aantal sleutels van uw zaak en laat ze niet om het even waar rondslingeren en gebruik bij voorkeur sleutels die beschermd zijn tegen kopiëren. Als u geen direct zicht op de toegangsdeur hebt, helpt een goed geplaatste spiegel om visueel contact met de klanten te houden. Laat uw zaak nooit onbewaakt. Een bel aan de toegangsdeur verwittigt u onmiddellijk dat er iemand in de zaak is.

 

Sluiten van de zaak: Kijk aandachtig rond u als u uw zaak sluit, laat na het sluitingsuur geen klanten meer binnen en wees waakzaam met (onbekende) klanten die nog in uw zaak aanwezig zijn. Aarzel niet om hen naar de uitgang te begeleiden en sluit de deur achter u. Weiger de toegang aan ongewenste bezoekers of verwittig de ordediensten. Vergewis u bij het verlaten van de zaak ervan dat alle toegangen gesloten zijn en dat alle beveiligingssystemen (alarm, camera's enz.) actief zijn. Als u kiest voor een winkelafsluiting, geef dan de voorkeur aan een metalen rolluik met volle lamellen.

 

Verlichting: Zorg er tijdens de openingsuren voor dat uw interieur goed verlicht is. Zorg buiten voor voldoende gevelverlichting en zorg ervoor dat uw etalage zo is ontworpen dat men van buitenaf kan zien wat er binnen gebeurt en omgekeerd, dat u binnen de buitenomgeving in de gaten kunt houden. Verlichting 's nachts (ook al is die minder krachtig) werkt ontradend.

 

Betalingssystemen en kassabeheer: Beperk de hoeveelheid cash geld in uw kassa, doe de rest van het geld in een brandkast die in een muur is verankerd, op een plek die niet zichtbaar of toegankelijk is voor het publiek. Kies voor een brandkast met een tijdslot. Sluit de kassalade af en laat de sleutel niet in het slot zitten en zorg ervoor dat de kassalade niet zichtbaar en toegankelijk is voor buitenstaanders (ver van de ingang). Plaats een antidiefstalscherm en geef nooit informatie over de inhoud van de kassa en over de veiligheidsmaatregelen. Laat u niet afleiden terwijl u geld teruggeeft, controleer altijd de echtheid van bankbiljetten en vermijd om grote biljetten te aanvaarden. Maak uw kassa niet op tijdens de openingsuren. Wacht (indien mogelijk) niet tot het sluitingsuur om geld naar de bank te brengen, breng uw geld altijd op een ander tijdstip naar de bank en ga niet alleen naar de bank. Noteer de nummers van grote biljetten voor u ze naar de bank brengt. Geef de voorkeur aan elektronisch betalen om te veel cash geld in uw kassa te vermijden. Weiger overschrijvingsformulieren.

 

Artikelen in uw etalage: Toon een minimum aan waardevolle voorwerpen in uw etalage. Vervang ze eventueel door aantrekkelijke foto's, reproducties of lege verpakkingen.

 

Antidiefstalsystemen en -inrichtingen: Antidiefstalsystemen met inkt, kabels, sirenes, paniekknoppen, detectiepoortjes aan de ingang van de winkel, alarmsystemen en bewakingscamera's die ook bij een stroomonderbreking blijven werken. Deze voorzieningen moeten buiten het bereik van eventuele misdadigers worden geplaatst en moeten van goede kwaliteit zijn, goed onderhouden worden en erkend zijn. Kies voor systemen met een veiligheidssluiting (deurketting, deur met mechanische code). Aarzel niet om op de toegangsdeur te vermelden welke veiligheidsmaatregelen u hebt getroffen (betalen met kaarten, alarmsysteem, camerabewaking enz.). Zorg wel dat de kosten voor deze voorzieningen in verhouding staan tot de waarde van de artikelen die moeten worden beveiligd.

 

Codebeheer: Als u houder bent van codes (brandkast, alarm, deur met mechanische code enz.), verander deze dan regelmatig, houd ze bij u, leer ze zo mogelijk uit het hoofd en installeer het klavier op een discrete plaats. Vervang codes en sloten bij een personeelswissel.

 

Wanneer u een situatie verdacht vindt, noteer dan zoveel mogelijk informatie of neem onmiddellijk contact op met de politie. Werk samen met uw personeel een veiligheidsplan voor uw zaak uit, maar zorg ervoor dat u niets illegaals doet.

 

 

Bij een overval

Wanneer u ondanks uw voorzorgen toch het slachtoffer van een overval wordt:

  • Blijf rustig;
  • Doe wat de overvallers u opdragen;
  • Observeer hen zodat u later zoveel mogelijk details aan de politie kunt geven (fysieke beschrijving, vluchtrichting, type gebruikt voertuig enz.);
  • Verwittig na het vertrek van de overvallers onmiddellijk de politie, raak niets aan, dien de eerste zorgen toe aan de slachtoffers en troost hen, vraag getuigen om ter plaatse te blijven of noteer hun naam, adres en telefoonnummer.

 

 

Wederzijdse bijstand en steun tussen handelaars

Handelaars die elkaar bijstaan en helpen, kunnen ertoe bijdragen om misdrijven te voorkomen. Verwittig uw buren wanneer u iets verdachts of iets abnormaals ziet (een slecht gesloten rolluik, sporen van braak enz.), bied hulp of laat u bijstaan wanneer u iets abnormaals vaststelt en denk eraan om uw dichte buren te verwittigen. Daarom zijn goede relaties tussen handelaars belangrijk. Een handelaarsvereniging kan hierbij helpen.

 

 

Acties van de lokale politie

Aanwezigheid van de wijkagent: de wijkagent is uw eerste contact met de politie. Hij of zij vervult een preventieve functie, noteert klachten en bezwaren van buurtbewoners en brengt oorzaken van onveiligheid in kaart. De belangrijkste taak van de wijkagent bestaat in het bewaren van de 'openbare rust'. Om te weten wie uw wijkagent is, volgt u de volgende link: http://www.policelocale.be/5318/contact/votre-quartier

 

Aanwezigheid van gemeenschapswachten (Gardiens de la Paix - GDP)

Gemeenschapswachten hebben geen politionele bevoegdheid. Zij zien er in de stad in eerste instantie op toe dat de bepalingen van het algemeen politiereglement in acht worden genomen en stellen eventuele inbreuken vast. Gemeenschapswachten oefenen ook toezicht uit tijdens evenementen of openbare activiteiten, informeren de bevolking over wegenwerken, melden milieuproblemen en problemen met wegen en verhogen het veiligheidsgevoel door het publiek bewust te maken van veiligheid en criminaliteitspreventie.

Contact: tel.: 056 55 00 72 - e-mail: YXBzY29taW5lc3dhcm5ldG9uQGdtYWlsLmNvbQ==

 

Buurtinformatienetwerk (BIN) - (Partenariat Local de Prévention - PLP)

Het principe is eenvoudig: binnen een bepaalde buurt werken burgers samen met de politie om preventieve of reactieve informatie uit te wisselen zoals het melden van verdachte handelingen of een mogelijk misdrijf. Ieder lid kan dus zaken melden, maar kan ook onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van een mogelijke diefstal of zwendel. Een BIN wil het veiligheidsgevoel van burgers verhogen. Ook handelaars kunnen zich hierbij aansluiten of het initiatief nemen om een BIN-Z - een buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers - op te richten (PLP-I - Partenariat Local de Prévention Indépendant). Om aan te sluiten bij een BIN of om lid of coördinator te worden, moet u dit onlineformulier invullen: http://www.policelocale.be/5318/a-propos/plp/comment-devenir-membre-dun-plp-a-co-mines-warneton of contact opnemen met uw wijkagent: tel.: 056 55 00 55 - e-mail: aW5mb0Bwb2xjb20uYmU=

 

Camerabewakingssysteem in de Stad

11 camera's zijn verspreid over het centrum van Komen, Waasten en Le Bizet. Deze camera's staan opgesteld op drukke plaatsen en filmen de openbare weg met het oog op de bescherming van personen en goederen. Ze dragen onder meer bij aan het voorkomen van diefstallen en overvallen, aan de identificatie van daders van misdrijven en aan het vaststellen van inbreuken tegen het algemeen politiereglement.

 

  • Voor dringende politiebijstand, bel 101.
  • Voor niet-dringende politiebijstand, een specifieke vraag of een inlichting die van belang kan zijn voor de politie, bel 056 55 00 55.
  • Klacht neerleggen kunt u:
  • op het centraal commissariaat of op een bijkantoor tijdens de openingsuren;
  • online via www.police-on-web.be (enkel voor diefstal van een fiets of bromfiets, diefstal uit uw etalage, vandalisme en graffiti);
  • door contact op te nemen met de politie voor een (eventuele) tussenkomst ter plaatse.