Actions sur le document

2.12 Plastic draagtassen

De Waalse wetgeving regelt het gebruik van plastic draagtassen bij aankopen in kleinhandelszaken en voorziet in een informatieplicht voor de handelaars.

 

Wat is een plastic draagtas voor eenmalig gebruik?

Het gaat om draagtassen gemaakt van licht plastic (< 15 micron), draagtassen gemaakt van heel licht plastic (< 50 micron) en andere draagtassen gemaakt van niet-herbruikbaar plastic ongeacht de dikte, die de handelaar of de klant gebruikt op het punt waar de goederen ter beschikking van de consument worden gesteld.


 

Wat is een herbruikbare draagtas?

Om als herbruikbare draagtas te worden beschouwd, moet een plastic draagtas aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De draagtas moet minimum 60 micron dik zijn.
 • De draagtas kan onder normale voorzienbare omstandigheden minimum 20 keer voor hetzelfde doel worden gebruikt zonder schade op te lopen.
 • De draagtas kan zo nodig schoongemaakt of hersteld worden om opnieuw te kunnen worden gebruikt.
 • Onder de voorziene omstandigheden en op de voorziene plaatsen zijn organisatorische, technische en/of financiële voorzieningen getroffen en aanwezig om de draagtas te kunnen hergebruiken.
 • Vanaf 22 januari 2022 kan een draagtas die niet langer wordt gebruikt en afval wordt, apart worden opgehaald om te worden gerecycleerd.

 

 

Plastic kassadraagtassen voor eenmalig gebruik: geldende voorschriften

Kassadraagtassen zijn draagtassen die worden gebruikt om inkopen te verzamelen en te transporteren bij het doorkomen aan de kassa, ongeacht het type handelszaak (voeding en andere) en het verkooppunt (kleinhandelszaken, supermarkten, markten enz.). Het gebruik van plastic kassadraagtassen voor eenmalig gebruik is sedert 1 december 2016 verboden: handelaars mogen wel tot 1 december 2017 draagtassen aanbieden zodat ze hun voorraad draagtassen die ze voor 1 december 2016 hebben aangekocht, kunnen opgebruiken.

Vanaf 1 december 2017 is het gebruik van plastic kassadraagtassen voor eenmalig gebruik - ongeacht hun dikte - verboden. Als er toch nog plastic draagtassen worden gebruikt, moeten die aan de voorwaarden voor herbruikbare draagtassen voldoen.

 

 

Andere plastic draagtassen: geldende voorschriften

Andere plastic draagtassen voor eenmalig gebruik dan kassadraagtassen mogen sedert 1 maart 2017 niet langer worden gebruikt. Plastic draagtassen om waterplanten of waterdieren in te vervoeren, zijn wel nog toegelaten.
 

Voor de verpakking van voedingswaren gelden specifieke bepalingen om handelaars de tijd te laten om zich aan  te passen.
 

 • Plastic draagtassen voor eenmalig gebruik om voedingswaren in te verpakken, blijven toegelaten tot 1 september 2018.
 • Plastic draagtassen voor eenmalig gebruik mogen tot 1 maart 2020 worden gebruikt om fruit en groenten in te verpakken die los worden verkocht. Deze draagtassen moeten vanaf 1 januari 2018 wel een minimumgehalte aan biogebaseerde grondstof (40 %) bevatten en moeten thuis composteerbaar zijn.
 • Voor vochtige of vloeibare voedingswaren en voedingswaren die vloeistoffen bevatten en die in kleinhandels worden verkocht, is een waterdichte en beschermde verpakking noodzakelijk. De handelaar mag deze voedingswaren in plastic draagtassen voor eenmalig gebruik verpakken, op voorwaarde dat hij of zij de tassen aan de bedieningstoog verzegelt. Vanaf 1 januari 2018 moeten ook deze tassen een minimumgehalte aan biogebaseerde grondstof (40 %) bevatten en thuis composteerbaar zijn. Vanaf 1 januari 2025 geldt als minimumgehalte aan biogebaseerde grondstof 60 %.
   

 

Informatieplicht

Er geldt een informatieplicht voor de verantwoordelijken voor serviceverpakkingen (de leveranciers die draagtassen aan de handelaars leveren) en voor de kleinhandelaars.
 

Zij moeten hun klanten duidelijk en regelmatig inlichten - en dit minstens een keer per jaar gedurende vijftien opeenvolgende dagen - over:
 

 1. De  maatregelen  die  ze  treffen  in  uitvoering  van  de Waalse wetgeving  om  varianten  voor  plastic draagtassen voor eenmalig gebruik te bevorderen;
 • Aan de kassa een bord plaatsen met de vraag aan klanten om zelf draagtassen of een boodschappentas mee te brengen.
 1. De getroffen maatregelen met betrekking tot herbruikbare plastic draagtassen wanneer ze draagtassen van dat type aanbieden;
 • Aan de kassa een bord plaatsen met de vraag aan klanten om hun beschadigde herbruikbare tas terug te brengen (en hen in ruil een nieuwe aan te bieden).


Voor meer informatie over dit onderwerp: http://www.envirronnement-entreprise.be/article/interdiction-des-sacs-en-plastique-%C3%A0-usage-unique-en-wallonnie