Actions sur le document

2.11 Afvalophaling

Bepalingen uit het algemeen politiereglement - 'Goed leven in Komen-Waasten'.

Naargelang de aard wordt het afval van handelszaken wekelijks opgehaald tijdens de openbare ophaling die de stad organiseert (voor afval dat gelijkgesteld is met huishoudelijk afval) of door een erkende ophaler (voor afval dat niet gelijkgesteld is met huishoudelijk afval).

 

 

Ophaling van huishoudelijk afval (of gelijkgesteld afval), PMD, papier en karton

Afval gelijkgesteld met huishoudelijk afval wordt per zone opgehaald op het hele grondgebied van Komen-Waasten. Alleen zorgvuldig gesloten grijze standaardvuilniszakken met het logo van de stad zijn toegelaten (maximum toegelaten gewicht per zak: 15 kg).
 

De ophaling begint om 6 uur 's ochtends. Zakken moeten de dag voordien vanaf 17 uur of 's ochtends voor 6 uur worden buitengezet voor de woning of handelszaak. In geval van een feestdag moet u uw kalender raadplegen. Bij slecht weer kan de ophaling worden geannuleerd.

Scherpe, puntige voorwerpen worden geweigerd. Afval dat niet in een zak zit, wordt niet meegenomen.

 

PMD-afval wordt om de 2 weken opgehaald en papier en karton om de 4 weken. Het PMD-afval wordt uitsluitend in blauwe standaardzakken opgehaald met het opschrift van de instantie die instaat voor de ophaling van dit afval. Papier en karton moeten gestapeld en in pakken zijn verzameld in een doos of vastgebonden met een touw (grote verpakkingskartons moeten geplooid zijn en eventuele plastic folie, piepschuim enz. moeten verwijderd zijn). Elk pak mag maximum 15 kg wegen of maximum 1 m³ per ophaling. PMD, papier en karton dat niet wordt meegenomen wegens niet-conform (gemerkt met een zelfklever in de vorm van een rode hand) moeten uiterlijk 's avonds voor 20 uur op de ophaaldag van het openbaar domein worden verwijderd.
 

Als u wilt weten wanneer huishoudelijk (en gelijkgesteld) afval, PMD-verpakkingen en papier en karton worden opgehaald, kunt u dit per zone en per soort afval terugvinden in de jaarlijkse afvalophaalkalender die u via deze link kunt raadplegen : http://www.ipalle.be/Lesd%C3%A9chets/Lescollectesenporte-%C3%A0-porte/Calendriers2017.aspx

 

'Klein' afval van handelszaken (dat in een grijze standaardzak past - maximumgewicht per zak: 15 kg) is gelijkgesteld met huishoudelijk afval en wordt verwerkt via het wekelijkse ophaalsysteem.

 

Stadsbelasting

Handelaars zijn onderworpen aan de jaarlijkse stadsbelasting voor de ophaling en verwerking van huishoudelijk en gelijkgesteld afval. Het bedrag van de belasting is voor ondernemingen, zelfstandige handelaars en personen met een vrij beroep vastgelegd op 105 euro per jaar. Deze laatsten kunnen in de loop van het aanslagjaar in kwestie bij het uniek loket in het stadhuis van Komen of het stadhuis van Waasten of Ploegsteert gratis een rol met 20 zakken van 60 liter afhalen, mits voorlegging van een bewijs dat ze de hiervoor vermelde belasting hebben betaald. Zonder bewijs krijgt u geen zakken.

 

 

Niet-gelijkgesteld afval

Voor de ophaling en verwerking van hun niet-gelijkgesteld afval (dat dus niet wordt opgehaald via de dienst die de stad organiseert) moeten handelaars of uitbaters van een horecazaak een schriftelijke overeenkomst sluiten met een geregistreerde ophaalonderneming voor niet-gevaarlijk afval en met een erkende ophaalonderneming voor gevaarlijk afval. Daarnaast mogen ze een privécontainer gebruiken om hun afval in te verzamelen, maar die moet op hun privéterrein blijven staan en mag enkel gedurende de ophaling op de openbare weg worden geplaatst. De ophaling is enkel toegelaten op werkdagen tussen 6 en 19 uur.

 

Afval van ambulante handelszaken (markten, verplaatsbare frietkramen enz.) wordt niet opgehaald. Dat afval moet door geregistreerde ondernemingen worden opgehaald of naar het containerpark worden gebracht.


 

Containerpark

Er is een containerpark in de stad waar u met het volgende afval terechtkunt: inert afval, groot afval, hout, planten, papier/karton, elektronica, PMD, glas, banden, cement, batterijen, minerale oliën, organische vetstoffen en bijzonder afval.
 

Sinds 1 juni 2007 kunnen kleine en middelgrote onderneming met hun afval bij het netwerk van Waalse containerparken terecht. Waalse kmo's mogen hun professioneel afval direct naar een containerpark brengen. Het gaat om batterijen en accu's, gebruikte banden, papier/karton, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), verpakkingsglas, folie en plastic hoezen, PMD, metaal, groenafval, niet-verontreinigd textiel, hout, gebruikte frituurolie en gebruikt frituurvet en groot en inert afval.

 

De containerparken aanvaarden wel geen gevaarlijk afval, motorolie en asbestcement van Waalse kmo's.

Sommige containerparken aanvaarden ook ander afval. De reële kost wordt aan de kmo's doorberekend.

Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, moeten kmo's zich op voorhand bij hun intercommunale registreren en eventueel een vooraf betaalde toegangskaart aanschaffen.

Praktische informatie specifiek voor uw zone vindt u hier:

Ipalle: http://www.ipalle.be/Lesdéchets/Recyparcs/Localisation.aspx

 

 

Netheid van het openbaar domein

Handelaars zijn verantwoordelijk voor hun afval en voor de netheid voor hun zaak en op hun terras. Vaste en ambulante handelaars en uitbaters van een horecazaak die in het openbaar domein verbruiksgoederen verkopen, moeten met andere woorden toezien op de netheid van het openbaar domein en van de directe omgeving van hun zaak en het afval en vuil dat voortvloeit uit hun handelsactiviteit, verwijderen. Ze moeten hiervoor hun klanten voldoende wegneembare vuilnisbakken ter beschikking stellen en hun klanten verzoeken om die te gebruiken (met duidelijk zichtbare affiches).

 

Het deponeren of wegwerpen van afval van om het even welke aard in het openbaar domein, is verboden.

 

Waar kunt u reglementaire zakken vinden?
Op het Stadhuis van Komen - Place Saint-Anne 21 - 7780 Comines
Op het Stadhuis van Waasten - Place de l'Abbaye 3 - 7784 Warneton
Op het Stadhuis van Ploegsteert - Place de la Rabecque - 7782 Ploegsteert
Tarieven
Grijze zakken voor huishoudelijk afval: 16 euro per rol van 20 zakken
Blauwe zaken voor PMD: 2,50 euro per rol van 20 zakken
Meer informatie over de afvalophaling in Komen-Waasten
Dienst Milieu van de Stad
Stadsbestuur van Komen-Waasten
Place Sainte-Anne 21 - 7780 Comines
Tel.: 056 56 10 45 - E-mail: ZW1tYW51ZWwuZHVidWNAdmlsbGVkZWNvbWluZXMtd2FybmV0b24uYmU=
Intercommunale IPALLE - Dienst Communicatie
Chemin de l'Eau Vive 1 - 7503 Froyennes
Tel.: 069 84 59 88 - E-mail: aW5mb0BpcGFsbGUuYmU= - Website: www.ipalle.be
Containerpark IPALLE
Chemin de l'Hirondelle - 7784 Warneton
Tel.: 056 55 47 77 - Website: www.fostplus.be