Actions sur le document

2.10 Rookverbod

Sinds 1 juli 2011 is het zonder uitzondering verboden om in horecazaken in België te roken (restaurants, cafés, tearooms, casino's, discotheken enz.). Het gaat om een permanent verbod, ook tijdens privéfeesten en buiten de openingsuren.
 

Verbodspictogrammen moeten op een zichtbare plaats bij de ingang en in de zaak worden aangebracht. Er mogen geen asbakken aanwezig zijn.

 

Er mag wel nog in een rookkamer worden gerookt op voorwaarde dat:

  • Het gaat om een afgesloten ruimte waarvan de deur altijd dicht blijft;
  • De oppervlakte maximum 25 % van de totale oppervlakte van de zaak uitmaakt;
  • Er een rookafvoersysteem is geïnstalleerd (minimumdebiet: oppervlakte van de rookkamer x 15 m³/u),
  • Er geen dranken of etenswaren worden opgediend (de klant mag zijn drankje wel naar de rookkamer meenemen. Het personeel mag er alleen komen schoonmaken en afruimen),
  • Er geen andere diensten worden verleend (geen televisie, geen verdeelautomaat, flipper enz.),
  • De rookkamer geen doorgangszone naar een andere openbare plaats of naar de toiletten is.

 

Roken is ook toegelaten op het terras op voorwaarde dat een van de zijden ervan volledig open is.
 

Het rookverbod geldt ook voor elektronische sigaretten (ongeacht of die al dan niet tabak bevatten) en voor waterpijpen (zoals shisha's).
 

Deze regels gelden ook op publieke plaatsen zoals winkels in het algemeen en winkelcentra.

U vindt via de volgende link meer informatie over dit onderwerp: https://www.health.belgium.be/nl/folder-jongeren-en-alcohol