1.3.2 Lokale steun

Om projecthouders een echt duwtje in de rug te geven en om de strijd aan te binden tegen de leegstand van commerciële panden in stadscentra heeft de Stad Komen-Waasten twee premies in het leven geroepen: een premie voor de oprichting van een nieuwe handelszaak en steun bij de hervestiging van een handelszaak. Deze premies zullen vanaf 2018 beschikbaar zijn.

 

Premie voor de oprichting van een nieuwe handelszaak

De premie is van toepassing op werken binnen of buiten het handelspand of op de aankoop van meubilair/benodigd materieel voor de uitbating. Ze is bedoeld voor de eigenaar van het gebouw die de zaak uitbaat of voor de huurder-uitbater, met schriftelijke toestemming van de verhuurder en geldt voor kleinhandelszaken (mits bepaalde uitzonderingen) en horecazaken. De premie is van toepassing op panden binnen de PRC (Périmètre de Revitalisation Commerciale - Perimeter voor herwaardering van de handel). Die omvat de belangrijkste winkelstraten in het centrum van Komen en Le Bizet. De lijst met de betrokken straten en panden kunt u inkijken bij het ADL.

 

Steunpremie voor de hervestiging van een handelszaak

Deze premie is zowel bedoeld voor starters die hun activiteit met een bescheiden huur beginnen, als voor eigenaars van leegstaande handelspanden die hun inspanning met het huurbedrag gecompenseerd zien door de premie. Ook hier geldt de premie voor kleinhandelszaken (mits bepaalde uitzonderingen) of horecazaken. De panden moeten binnen de PRC liggen, met andere woorden in het centrum van Komen of Le Bizet. Net als bij de oprichtingspremie moet u een aanvraagformulier invullen en opsturen met de nodige bewijsstukken (kopie van de huurovereenkomst, laatste afschriften van betaling van de huur, eigendomstitel).
 

Meer informatie
Meer informatie, een kopie van de reglementen of formulieren kunt u krijgen bij:
ADL - Rue Beauchamp 3 - 7780 Comines
Tel.: 056 55 04 30 of 31 - E-mail: YWRsY29taW5lcy5pbmZvQGdtYWlsLmNvbQ==