1.3.1 Gewestelijk steun

Ondernemingscheques

Deze subsidies die het Waals Gewest in maart 2017 heeft ingevoerd, zijn bedoeld om de oprichting en groei van ondernemingen te bevorderen. Ze laten toe om prestaties te financieren die te maken hebben met de noden van oprichters van ondernemingen en ondernemingen en met de ontwikkeling en maturiteit ervan: oprichting, vernieuwing, digitalisering, internationalisering en overdracht. Op de website vindt u de vereenvoudigde procedure en een lijst met dienstverleners die door het Waals Gewest zijn erkend.

 

Er zijn 11 ondernemingscheques ingedeeld in drie types.

 

Ondernemingscheques

Oprichter van een onderneming

Onderneming (starter, micro-onderneming, kmo)

 1. Coaching bij de oprichting van een start-up

Begeleiding bij de uitvoering van een project, in kaart brengen van potentiële klanten, toegang tot coworkingplaatsen enz.

 

 1.  Advies bij de oprichting van een start-up

Haalbaarheidsstudie, een communicatieplan opstellen, begeleiding bij het maken van prototypes enz.

 

 1.  Strategische consultancy

 

Advies bij overheidsopdrachten, prestaties op het vlak van verkoop en marketing verbeteren enz.

 1.  Internationale ontwikkeling

 

Taalopleiding, advies van specialisten in buitenlandse handel, hulp bij webmarketing enz.

 1.  Energie

 

Uitvoering van audits

 1.  Operationele excellentie

 

Opleidingen, audits van operationele processen, plan om verbeteringsacties door te voeren, begeleiding enz.

 1.  Opleiding oprichting onderneming

Een opleiding volgen of u laten begeleiden om uw vaardigheden te versterken.

 

 1.  Intellectuele eigendom

 

Hulp bij het indienen van een octrooiaanvraag, zoeken naar technologische oplossingen, technologische bewaking enz.

 1.  Technologie

 

Begeleiding bij het ontwikkelen van nieuwe producten, van een technologisch vernieuwingsproject enz.

 1. Digitale transformatie en cybersecuritybeleid

 

Maturiteits- en digitale transformatieaudits, begeleiding bij de invoering van cybersecuritybeleid enz.

 1. Overdracht

 

Hulp bij diagnose om een overname of overdracht vlot te laten verlopen, begeleiding en advies van experts enz.

 

Meer informatie
U kunt alle informatie en formulieren terugvinden op
www.cheques-entreprises.be                   www.info-entreprises.be

 

 

Financiële steun

Voor elk sleutelmoment in het bestaan van een onderneming zijn er financieringsmogelijkheden als aanvulling op de inbreng van eigen middelen of op bankleningen. De instelling SOWALFIN (Société Wallonne de Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises - Waalse maatschappij voor financiering en  waarborg van kleine en middelgrote ondernemingen) wil ondernemers de mogelijkheid bieden om hun projecten te realiseren door hen aangepaste financieringsoplossingen aan te bieden. Ze kan rechtstreeks steun bieden aan banken, cofinancieren, kapitaal inbrengen of een sterke waarborg bieden.

SOWACCESS (Société Wallonne d'Acquisitions et de Cessions d'Entreprises - Waalse Maatschappij voor overname en overdracht van ondernemingen) komt tussenbeide bij de overname of overdracht van ondernemingen. Ze heeft als taak om overdragers of overnemers te helpen bij de voorbereiding van hun project, om hulp van erkende experts voor te stellen en om overdragers met mogelijke overnemers in contact te brengen. Ze houdt hierbij de transactie geheim en zorgt ervoor dat de partijen anoniem blijven en bescherming genieten.

 

Meer informatie
U kunt alle informatie en formulieren terugvinden op
SOWALFIN                                      SOWACCESS
Tel.: +32 (0)4 237 07 70                 Tel.: +32 (0)4 250 00 81
E-mail: aW5mb0Bzb3dhbGZpbi5iZQ==              E-mail: aW5mb0Bzb3dhY2Nlc3MuYmU=
Website: www.sowalfin.be          Website: www.sowaccess.be

 

 

Plan Airbag

Het 'Plan Airbag' richt zich tot zelfstandigen in bijberoep die al minimum 3 jaar actief zijn, begeleid worden door een SAACE (Structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi - Begeleidingsstructuur voor zelftewerkstelling) of een specifieke opleiding bij het IFAPME (Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises - Waals instituut voor alternerende opleiding en zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen) hebben gevolgd en die zelfstandige in hoofdberoep willen worden. Het zorgt voor een vlottere overgang door maximum 12.500 euro ter beschikking te stellen. De voorwaarden en formulieren vindt u hier: www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-creation-activite-independant-airbag