1.2.2 Bijzonderheden voor vrije beroepen of bijklussen thuis

U moet het stadsbestuur de volgende documenten bezorgen.
 

De conformiteitsattesten gas en elektriciteit van het gebouw

Als u uw activiteit in een deel van uw woning uitoefent en dat deel niet groter is dan de helft van de bewoonbare oppervlakte, wordt na ontvangst van de conformiteitsattesten voor de ruimte die u voor uw handelsactiviteit gebruikt, een werkingsvergunning afgeleverd.
 

 

Een uittreksel van de ondernemingsgegevens

Voor u met uw activiteit van start kunt gaan, moet u zich in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) inschrijven om een ondernemingsnummer als niet-commerciële onderneming te krijgen. Dit kan via een erkend ondernemingsloket.
 

 

Een kopie van de vergunning of erkenning

Als het beroep is erkend door een orde, een instituut, een kamer, de federale overheid of het RIZIV.