1.1.8 Personeel in dienst nemen

Alle natuurlijke personen of rechtspersonen (vennootschap, vzw en vereniging) die personeel in dienst willen nemen, moeten verschillende verplichtingen nakomen. Naast het in acht nemen van de wet op het welzijn op het werk en de wettelijke bepalingen voor het in dienst nemen van werknemers moet u zich als werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) identificeren. Telkens u een nieuwe werknemer in dienst neemt, moet u een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) doen. Deze aangifte is verplicht voor alle werkgevers, ongeacht de activiteit die ze uitoefenen. Ze kent aan elke werknemer een DIMONA-code toe die de socialezekerheidsorganismen toelaat onmiddellijk de informatie over de identiteit van de werkgever/werknemer te kennen.

Bovendien moet u bij de RSZ een multifunctionele kwartaalaangifte (DMFA) doen van de prestaties en lonen van al uw werknemers.