1.1.7 Btw

Activering van uw ondernemingsnummer bij de btw

Voor u met uw activiteit van start gaat, moet uw ondernemingsnummer als btw-nummer geactiveerd zijn met behulp van het formulier 604A - Aanvraag tot btw-identificatie. Dit formulier moet u opsturen naar het bevoegde kantoor voor de btw-controle. Deze formaliteit kunt u ook via het ondernemingsloket afhandelen (kosten 72,60 euro).

 

Normale btw-regeling

Elke prestatie voor een btw-plichtige of voor een niet btw-plichtige rechtspersoon moet worden gefactureerd. De factuur moet in twee exemplaren worden opgesteld: één voor de klant en een duplicaat voor de zelfstandige. Enkel prestaties voor niet btw-plichtige natuurlijke personen (particulieren) hoeven niet te worden gefactureerd.
In België mag u facturen ook via elektronische weg versturen.
Ondernemingen met een jaaromzet die niet meer bedraagt dan 2.500.000 euro exclusief btw mogen een kwartaalaangifte indienen die op de verrichtingen van het vorige kwartaal betrekking heeft. Alle andere ondernemingen moeten elke maand aangifte doen.

 

Bijzondere regelingen

Kleine ondernemingen kunnen voor bepaalde bijzondere regelingen kiezen:

  • De vrijstellingsregeling geldt voor ondernemingen met een jaaromzet van minder dan 25.000 euro. Zij zijn vrijgesteld van de btw;
  • De forfaitaire regeling geldt voor ondernemingen met een jaaromzet van maximum 750.000 euro;
  • De regeling voor landbouwers.

 

Meer informatie
Lijst van de bevoegde btw-controlekantoren:
www.ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do
Of FOD Financiën
Contactcenter: Tel.: +32 2 572 57 57
Website: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw

 

Andere verplichtingen

Naast het indienen van de btw-aangifte moet u:

  • de belasting betalen;
  • een jaarlijkse klantenlisting opstellen;
  • een kwartaallisting van intracommunautaire aan- en verkopen opstellen;
  • boeken en boekhoudkundige stukken bijhouden;
  • alle wijzigingen aan de btw-identificatie (formulier 604B) of stopzetting van de activiteit (formulier 604C) aangeven.