1.1.6 Zichtrekening

Als u een zelfstandige activiteit begint - eenmanszaak of vennootschap - moet u bij een financiële instelling een zakelijke zichtrekening openen. Deze rekening moet verschillen van uw privérekening en wordt uitsluitend gebruikt voor verrichtingen die met uw beroepsactiviteit verband houden. Het nummer van deze rekening moet op al uw handelsdocumenten staan (brieven, facturen enz.), samen met uw ondernemingsnummer, de naam van uw onderneming en de naam van uw financiële instelling.