1.1.5 FAVV en diverse toelatingen

Wie een activiteit opstart die gelinkt is aan de voedselketen, moet een registratie, erkenning of toelating bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) aanvragen.
 

Procedure

De toelatingsaanvraag kan via het ondernemingsloket gebeuren (kosten 72,60 euro). Op basis van de activiteiten die de zelfstandige opsomt, bepaalt het ondernemingsloket of een registratie, een toelating, een erkenning of een combinatie ervan nodig is en dient de aanvraag bij het FAVV in.
 

Kosten

De ondernemer moet per vestigingseenheid jaarlijks een aangifte indienen. De jaarlijkse bijdrage wordt aan de hand van deze aangifte berekend. 
 

Behandelingstermijn

Het FAVV gaat binnen de dertig werkdagen na ontvangst van de aanvraag over tot het uitvoeren van een administratief en/of technisch onderzoek, als de aanvraag volledig is. 

Meer informatie over de FAVV-procedure kunt u terugvinden in hoofdstuk 3 - 'De horecasector' - 'Toelatingen en specifieke verplichtingen'.

Lijst van erkende ondernemingsloketten:
ACERTA ondernemingsloket vzw: www.acerta.be
XERIUS ondernemingsloket vzw: www.xerius.be
EUNOMIA vzw: www.eunomia.be
FORMALIS vzw: www.formalis.be
SECUREX ondernemingsloket vzw: www.securex.be
PARTENA ondernemingsloket vzw: www.partena-professional.be
ZENITO ondernemingsloket vzw: www.zenito.be
UCM ondernemingsloket vzw: www.ucm.be