1.1.4 Inschrijving in de KBO

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een handelsactiviteit wil opstarten, moet zich in de KBO inschrijven. Deze inschrijving gebeurt door een ondernemingsloket. Die kennen een uniek ondernemingsnummer toe, dat vervolgens in alle contacten met overheden moet worden gebruikt. 

Om u in te schrijven, hebt u de volgende documenten nodig:

  • identiteitskaart
  • bewijs basiskennis bedrijfsbeheer
  • als u buitenlander bent: bewijs van inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister, eensluidend afschrift van de beroepskaart
  • bankrekeningnummer (facultatief)
  • verkoopadres
  • als u een vennootschap hebt opgericht: de oprichtingsakte

 

Alle ondernemingsloketten rekenen hiervoor 85,50 euro aan.