1.1.2 Kennis bedrijfsbeheer

Iedereen die zich in de KBO wil inschrijven, moet aantonen dat hij of zij over voldoende kennis bedrijfsbeheer beschikt aan de hand van een afgeleverd attest, een diploma of door beroepservaring. U kunt uw kennis bedrijfsbeheer aantonen door het volgende attest of diploma voor te leggen :
 

 • Een certificaat waaruit blijkt dat u kennis van bedrijfsbeheer hebt; een diploma hoger onderwijs; een
  certificaat van een erkende snelcursus bedrijfsbeheer behaald na 01/09/1995; een certificaat voor basiskennis bedrijfskunde afgeleverd door de middenjury; internationale attesten die gelijkgesteld zijn aan de hiervoor vermelde attesten.

   
 • De volgende attesten worden aanvaard indien ze voor 30 september 2000 zijn behaald: een certificaat van het hoger algemeen, kunst of technisch secundair onderwijs; een certificaat van het hoger secundair beroepsonderwijs (BSO), afdeling 'handel', 'boekhouding' of 'verkoop' of een certificaat van het onderwijs voor sociale promotie en een attest 'bedrijfsbeheer' die u eerder hebt behaald.
   
 • Beroepservaring kan worden ingeroepen om de vraag naar een attest van kennis bedrijfsbeheer te staven. De ervaring mag dateren van maximaal 15 jaar voor de vraag naar het attest en moet aantonen dat u: gedurende minimum 3 jaar de functie van zaakvoerder in hoofdberoep hebt uitgeoefend (5 jaar in bijberoep) in een handels- of ambachtsberoep, 5 jaar als zelfstandig helper van een zaakvoerder hebt gewerkt of 5 jaar als werknemer een leidinggevende functie hebt uitgeoefend.
   
 • De kennis bedrijfsbeheer mag onder bepaalde voorwaarden ook worden aangetoond door de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de zelfstandige.