1.1.11 Andere toelatingen en procedures

Als u videobewakingscamera's in uw handelszaak wilt installeren, moet u dit vooraf bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangeven (bepaling van de camerawet). De aangifte gebeurt online tegen beperkte kosten. 

U moet de volgende voorwaarden in acht nemen:

  • Het is verboden om de openbare weg te filmen (of in heel beperkte mate).
  • De camera's moeten naar de zaak van de gebruiker zijn gericht.
  • De beelden mogen geen afbreuk doen aan de privacy van een persoon.
  • Gefilmde personen moeten weten dat uw zaak met een bewakingssysteem is uitgerust. Hiervoor moet u een specifiek 'camera'-pictogram (30 x 20 cm) op een goed zichtbare plaats bij elke ingang van uw zaak aanbrengen om de aanwezigheid van bewakingscamera's te signaleren. De naam en de gegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de beelden, moeten op het pictogram worden vermeld, zodat de gefilmde personen met hem of haar contact kunnen opnemen.
  • De beelden mogen maximum één maand lang worden bewaard (tenzij het gaat om een inbraak of een schadegeval of als ze een dader, getuige of slachtoffer identificeren).
  • Gefilmde personen hebben het recht op toegang tot de beelden.
     

U kunt via de volgende link online aangifte doen : https://eloket.privacycommission.be/elg/main.htm?siteLanguage=nl

Meer informatie
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel
Tel.: 02 274 48 00 - E-mail: Y29tbWlzc2lvbkBwcml2YWN5Y29tbWlzc2lvbi5iZQ==
Website: www.privacycommission.be/nl


Als u een beroep doet op de diensten van een portier of een bewakingsagent aan de ingang van uw zaak (café, discotheek enz.), moet u zijn identificatiekaart vragen die de FOD Binnenlandse Zaken aflevert. Deze kaart draagt het nummer EXE 07. Controleer ook de geldigheidsdatum. Als u een agent inschakelt die geen kaart of een verlopen kaart heeft, stel u zich bloot aan boetes.

Voor bepaalde toestellen die gebruik maken van radiogolven moet u een toelating aanvragen voor het gebruik van het radiofrequentiespectrum. Zo is onder andere het communicatiesysteem dat in horecazaken wordt gebruikt om kelners te laten weten dat een bestelling klaar staat in de keuken, aan deze toelating onderworpen. Ook piepers, walkietalkies en andere vergelijkbare toestellen vallen onder deze regeling.

Meer informatie
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Ellipse Building, Koning Albert II-laan 35 - 1030 Brussel
Tel.: 02 226 88 88 - e-mail: aW5mb0BiaXB0LmJl - Website: www.bipt.be/nl

 

Als u kansspelen zoals bingo of keno wilt aanbieden of speelautomaten zoals flipperkasten in uw zaak wilt installeren, moet u een licentie aanvragen en de stad hiervan op de hoogte brengen. 

Meer informatie
Kansspelcommissie
Kantersteen 47 - 1000 Brussel
Tel.: 02 504 00 40 - Website: www.gamingcommission.be