1.1.1 Uitbatingsvoorwaarden

Om een zelfstandige activiteit te mogen uitoefenen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Persoonsgebonden voorwaarden

U moet:

  • meerderjarig zijn;
  • uw burgerrechten bezitten;
  • handelsbekwaam zijn.
     

Als u de Belgische nationaliteit, de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland niet hebt, moet u een beroepskaart hebben. U kunt uw aanvraag voor een beroepskaart indienen bij een ondernemingsloket of bij de consulaire post van uw land van verblijf als u in het buitenland woont.
 

Activiteitsgebonden voorwaarden

Voor handels- en ambachtsberoepen moet u uw ondernemersvaardigheden aantonen (basiskennis van bedrijfsbeheer en eventueel beroepsbekwaamheid) of voldoen aan bepaalde voorwaarden voor het voeren van een titel van een vrij of intellectueel beroep.